Tillväxtverket

Nya handläggar­stödet Guru på gång

Ett nytt handläggarstöd kommer att ersätta flera av dagens verktyg och planeras vara i drift i mars nästa år.

Vad är det som tar fram, varför och för vem?

Enheten Verksamhetsstöd tar fram ett nytt handläggarstöd. Det ska bli enklare att hitta den information som du behöver för den stödtyp som du handlägger. Det nya byggs med Office 365 och SharePoints digitala möjligheter. Innehållet kommer att bestå av både text och videoinstruktioner med en integrerad frågor- och svarsfunktion.

Vad ingår i nya handläggarstödet Guru?

Det ersätter Tillväxtverket nuvarande handläggarstöd för projektmedel och intern handbok för EU:s strukturfondsprogram samt ELP, Nyps-manualer och andra separata stöd för handläggningen.

I en första version kommer handläggarstödet att innehålla stöd för handläggning av ärenden inom ERUF och projektmedel. Övriga stödformer kommer att integreras successivt.

Varför heter handläggarstödet Guru?

En guru ger svar, ibland mer vägledande, men hjälper dig framåt i dina bedömningar.

Hur kan jag följa det fortsätta arbetet?

Nyheter om handläggarstödet som berör många presenteras löpande här på medarbetarsidorna.

För dig som är särskilt intresserad av att följa tillblivelsen testas i det här utvecklingsprojektet också att kommunicera via en så kallad kommunikationssida i SharePoint. Inledningsvis kan du bland annat läsa en fördjupande intervju med enhetschefen för Verksamhetsstöd Kajsa Matsson.

Testet följs upp av projektet och av kommunikationsavdelningen och ligger till grund för framtida rekommendationer kring vår internkommunikation.

Följ gärna projektets kommunikationssida i SharePoint,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du hittar mer information och kan kommentera.

Guru kommunikationsplats