Tillväxtverket

Så används medel till regional tillväxt

Regioner jobbar dagligen för tillväxt och utveckling. Staten bidrar med finansiering i form av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet. Nu har vi samlat utvalda fakta om dessa stöd digitalt under rubriken ”Så används medel till regional tillväxt” på tillvaxtverket.se.

Här finns information för hela Sverige fördelat per stödtyp, och information om varje län. I interaktiva diagram kan du välja vilka stöd du vill titta på, vilka uppgifter du vill ta fram och vilka jämförelser du vill göra.

Du kan också ladda ner informationen som bilder och som siffror (Excel).

Så används medel till regional tillväxt

Observera att de medel som EU investerar för regional tillväxt i Sverige inte redovisas här.

Olika utmaningar i olika län

Ett generellt syfte med finansieringen är att stärka företags konkurrenskraft och därmed bidra till en hållbar utveckling i regionen.

Länens arbete ser dock mycket olika ut beroende på vilka utmaningar man brottas med. Om länens olika förutsättningar kan du också läsa om på tillväxtverket.se – under ingången Statistik.

Länsuppdelad statistik

Innehållsansvarig: Frida Karlman