Tillväxtverket

Presentation av nyanställda

Nyfiken på dina nya kollegor? Här kommer en kort presentation.

Carin Carltoft

Carin arbetar med kommunikation kring kompetensförsörjning, på övergripande nivå och i de enskilda uppdragen.

Placering: Stockholm

Carin Carltoft

David Norman

David arbetar med att främja nyanländas
företagande.

Placering: Stockholm

David Norman

Gunilla Andersson

Gunilla är webbstrateg på enheten Digital kommunikation, avdelningen Förenkling, med fokus på verksamt.se i myndighetssamverkan.

Placering: Stockholm

Gunilla Andersson

Marie Claesson

Marie arbetar både som administratör för enheten Övre Norrland och som ekonom kopplat till att granska projekt.

Placering: Luleå

Marie Claeson

Nils Stenmark

Nils arbetar som redovisningschef på ekonomienheten.

Placering: Stockholm

Nina Dahlman

Nina arbetar med att främja nyanländas företagande.

Placering: Stockholm

Nina Dahlman

Peter Larsson

Peter jobbar som handläggare för EU-program Övre Norrland under ett år. Han går in som vikarie för Malin Ylinenpää som går på föräldraledighet.

Placering: Luleå

Peter Larsson

Torill Fagervik

Torill arbetar som webbkommunikatör på tillvaxtverket.se.

Placering: Stockholm

Torill Fagervik