Tillväxtverket

Nytt video­konferens­system på gång

Hej Lambros Andreasson, upphandlare, vad händer med våra videomöten framöver?

Biöd på Lambros

- Tillväxtverket kommer att ersätta dagens videokonferenssystem med ett helt nytt med ny teknik. I upphandlingen, som pågår just nu, är det höga krav på användarvänligt och enkelhet för oss användare. En grupp med medarbete deltar i utvärdering av olika system.

Vad blir fördelarna gentemot det nuvarande?
- Många. Vi har ställt krav på att systemet ska integreras med Skype, så att du själv väljer genom vilken teknik du vill ansluta till ett möte. Det gör det enklare att ha avdelningsmöten med deltagare från olika kontor och andra platser (obegränsat för externa deltagare utanför myndigheten). Vi får också en lösning där videotekniken styrs på samma sätt i alla videorum, vilket inte är fallet idag.

När är det nya igång?
- Efter att upphandlingen är klar och överprövningstiden gått ut har leverantören en period på sig att sätta upp systemet. När vi är klara med upphandlingen får jag lov att återkomma med en tidplan.