Tillväxtverket

Idé om gemensam gransknings­enhet

Vid en information för medarbetarna på avdelning Regioner presenterade Lars Wikström, avdelningschef Regioner, och Mattias Åsander, avdelningschef Förvaltning, idéer till organisationsförändringar inom avdelning Regioner.

En av idéerna rör granskningen av ansökan av utbetalning av finansiering.

Idén är att samla myndighetens granskningsverksamhet till en egen enhet inom förvaltningsavdelningen. Även om det är en egen enhet är idén att verksamheten fortfarande ska vara en fortsatt geografiskt spridd organisation. Idén är också att utveckla granskningsrollen så enheten bedöms bli omkring 30 medarbetare och ledas av en enhetschef tillsammans med två gruppchefer.

- Vi vill förstärka granskningsfunktionen och fortsätta det utvecklingsarbete som vi har gjort, säger Mattias Åsander.

- Vi gör det genom en gemensam enhet, men det är fortsatt viktigt att den är geografiskt spridd. Med en granskningsenhet är det min förhoppning att vi ska kunna förstärka rättssäkerheten, genomföra ytterligare förenklingar samt utveckla rollen som granskare.

Riskanalys ska ske

Nu fortsätter arbetet med att idéerna ska riskanalyseras tillsammans med berörda medarbetare, skyddsombud, fackliga representanter och HR.

Kontakt: Mattias Åsander och Lars Wikström