Tillväxtverket

Ny version av startsidan på onsdag

Nu på onsdag möter du en ny version av förstasida för Medarbetarsidorna. Kommunikationsavdelningen har gjort ytterligare förändringar för att möta behoven av internkommunikation.

Den nya förstasidan kommer tydligare visa att du befinner dig just på Medarbetarsidorna. De utvärderingar som gjordes av webbplatsen i början av året visade bland annat att både vi medarbetare och externa besökare kan ha svårt att tydligt uppfatta var på tillvaxtverket.se vi befinner oss – på de öppna medarbetarsidorna med internt fokus eller på webbsidor som är externt riktade. En tydlig rubrik, Medarbetarsidor, i toppen ska förhoppningsvis göra det tydligare.

Snabbare överblick

Med den nya versionen ska du också snabbare kunna skanna av aktuella artiklar och notiser då du surfar via din dator. Nu finns det tre ytor med nyheter högt upp på sidan. Notiser under Bra att veta om sådant som direkt påverkar eller är till nytta för ditt arbete. Artiklar i flödet under Aktuellt som väcker intresse och ger förståelse för det som händer i och omkring vår verksamhet. Dessutom blir det en tredje yta med aktuellt innehåll som uppmärksammas genom en bild eller film.

Kalendariet högre upp

Efter önskemål återfinns nu kalendariet med interna aktiviteter högre upp.

Mina favoriter och driftinformation

Funktionen Mina favoriter kommer du att hitta uppe till höger på sidan, ovanför den blå topplattan med rubriken. Genom funktionen kan du spara sidor som du besöker ofta och som du vill kunna nå snabbt.

Driftinformation kommer att visas som en mörkare blå bård, direkt under den blå topplattan, vid de tillfällen det är aktuellt.

Sociala medier längst ned på sidan

Den nya förstasidan kommer även göra det enkelt att följa våra aktiviteter i sociala medier. Scrolla allra längst ned på sidan så hittar du ett flöde som visar myndighetens inlägg i Twitter, Facebook och Instagram.

Fortsatt utvärdering

Senare i höst kommer alla medarbetare åter få möjlighet att tycka till om och komma med förbättringsförslag kring medarbetarsidorna.

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta Jenny Weimerbo, internkommunikationsansvarig, eller Agneta Larsson, huvudredaktör medarbetarsidorna.