Tillväxtverket

Generaldirektören om omlokalisering och omorganisation

Hallå Gunilla Nordlöf – hur går arbetet med omlokalisering av tjänster och ny organisation?

Generaldirektören

Nu har det gått några veckor sedan vi fick beskedet av regeringen att 20 tjänster på myndigheten ska omlokaliseras till Östersund. Vad händer i frågan?

- Ledningsgruppen arbetar i högt tempo med detta. Vi har diskuterat konsekvenser av regeringens beslut och hur vi ska lösa uppdraget på bästa sätt, och synar olika alternativ. Vi har inte kommit i mål ännu, men håller farten uppe. Vi har också dialog med hyresvärden i Östersund kring kontorsytan.

Vilka alternativ diskuterar ni för omlokaliseringen?

- Det är viktigt att vända och vrida på detta ur många perspektiv och naturligtvis finns det flera olika alternativ. För ledningsgruppen är det viktigt att det finns en verksamhetsmässig logik i det beslut vi landar i.

Varför ska det behöva ta så lång tid innan medarbetarna får besked?

- Detta är inte en fråga som man löser på en vecka. Dessutom har vi ett pågående omorganisationsarbete som vi försöker koordinera med omlokaliseringen av tjänster från Stockholm. Jag har velat ha en öppen process kring omorganisationen och ta in medarbetarnas åsikter i den processen – det måste få ta sin tid. Innan allt är klart måste vi också ta ställning till hur det som står i budgetpropositionen påverkar myndigheten.

Var står ni nu i arbetet med ny avdelnings- och enhetsstruktur?

- Avdelningen Förenkling är klar, det går att läsa om här. Övriga avdelningschefer är i slutfasen av detta arbete. Konsekvensanalyser och diskussioner med medarbetare och huvudskyddsombud har genomförts - och pågår på vissa håll fortfarande. Successivt väntar MBL-förhandlingar. Allt eftersom avdelningsstrukturer blir klara kommer vi att berätta om dem här på medarbetarsidorna.

När kommer beskedet om vilka tjänster som omlokaliseras till Östersund?

- Min och ledningsgruppens ambition är att ett förslag till avdelningarnas struktur och funktioners lokalisering ska vara klart vid september månads utgång. Processen behöver för allas skull vara så snabb som möjligt. Samtidigt ska de beslut vi tar vara väl övervägda så att slutresultatet blir långsiktigt bra för våra medarbetare och organisation.

På sidan Förändring av vår organisation samlar vi information om omorganisationen och omlokaliseringen. Där finner du nyheter, bakgrund, tidsplan och frågor och svar.