Tillväxtverket

Avdelning Förenkling får fyra enheter

Vartefter delar av vår nya organisation är fackligt förhandlad och beslutad presenteras den här på Medarbetarsidorna. Enhetsstrukturen för den nya avdelningen Förenkling med 53 medarbetare är nu klar.

Det blir fyra enheter istället för dagens tre. Förslaget är fackligt förhandlat (MBL) och den nya strukturen träder i kraft vid årsskiftet.

Anna Johansson

- Med denna organisering bedömer jag att vi kan möta våra uppdrag på avdelningen på ett bra sätt. En organisation som är framtidssäkrad med utrymme för utökad efterfrågan på utveckling och samverkan. Och med goda förutsättningar för ett närvarande ledarskap i lagom stora enheter, säger avdelningschef Anna Johansson.

Arbetsnamn på de fyra nya enheterna och övergripande verksamhet i dem:

Effektiva regler
Bidra till ändamålsenliga regelverk. Stöd till regelrådet. Följa upp effekter och kostnader av regelverk. Kunskap om reglers påverkan på konkurrenskraft. Identifiera behov av ändrade regler.

Tjänsteutveckling
Ta fram nya tjänster i våra produkter som möter företagens behov av ökad kunskap och vägledning, exempelvis inom internationalisering, digital mognad, kompetensförsörjning, affärsplan eller hållbarhet. Metodstöd för behovsanalyser och tjänstedesign. Föreläsningar om att starta och driva företag.

Enklare myndighetskontakter
Insatser som handlar om att förenkla företagens kontakter med myndigheter och kommuner. E-förvaltning, digital infrastruktur, enklare uppgiftslämnande, service och bemötande, handläggningstider, intern regelförenkling.

Digital kommunikation
Innehållsförvaltning av verksamt.se och Swedish Cleantech. Ledning systemutveckling av nya tjänster, webbanalys, översättning, kommunikation & marknadsföring av innehållet i tjänsterna.

Vem ska jobba var?

Avdelningschefen jobbar nu vidare med tillsättningen av chefer för de nya enheterna. Eftersom enheten Digital kommunikation i stort blir oförändrad är det klart redan att Gunilla Svensson fortsätter som enhetschef där. Återstår göra också slutjusteringar i placeringen av medarbetare på respektive enhet.