Tillväxtverket

Semantix – vår nya översättningsbyrå

Semantix ligger först i rangordning på det nya statliga översättningsavtalet. Från den 16 september kan vi i de flesta fall vända oss direkt till dem för översättningar till och från engelska och andra språk.

Tillväxtverket har i flera år haft ett eget ramavtal för översättning från svenska till brittisk engelska. I övrigt har vi avropat översättningstjänster från det statliga ramavtalet.

Nu när vårt eget ramavtal går ut väljer vi att avropa all översättning från det nya statliga avtalet för översättningstjänster.

För att underlätta avrop kommer vi att ta fram en kort vägledning, samt en anpassad blankett för avrop från Semantix – det företag som ligger först vid avrop genom rangordning. Dokumenten kommer att ligga på sidan ”Konsulttjänster” under ingången Kommunikation på Medarbetarsidorna.

Avrop från Tillväxtverkets ramavtal för översättning från svenska till brittisk engelska kan göras till och med den 15 september.

Innehållsansansvarig: Annika Friberg