Tillväxtverket

Vill du jobba med års­redo­visningen?

Är du nyfiken på vår verksamhet, och vill du bidra med inspel till och att höja kvaliteten på årets årsredovisning? Vi behöver sex personer, två från varje operativ avdelning (Regioner, Företag och Förenkling), som ska ingå i ett redaktionsråd. Redaktionsrådet kommer att ansvara för att kvalitetssäkra texterna och innehållet i framförallt resultatredovisningen.

Arbetet kommer att innebära en hel del dialog med våra skribenter. En positiv följdeffekt av det kan bidra till att du får bättre kännedom om Tillväxtverkets verksamhet och att du får ett större internt nätverk. Huvuddelen av arbetet kommer att genomföras under november och december och omfatta uppskattningsvis cirka 30-40 timmar.

Låter det intressant? Anmäl ditt intresse

Du som tycker att det här låter intressant, prata med din närmaste chef och återkom med din intresseanmälan. Tveka heller inte att kontakta mig om du har frågor kring rollen.
Anmäla ditt intresse, senast den 11 september, till din chef.

Homan Sadat, ansvarig för årsredovisningen 2017