Tillväxtverket

Omlokalisering av statliga jobb påverkar oss

Regeringen har tidigare aviserat att den vill flytta statliga jobb från Stockholm. Imorgon, torsdag, tas beslut om ett första steg i det arbetet. Sammanlagt 20 tjänster på Tillväxtverket ska flyttas till Östersund fram till 1 december 2018.

- Beslutet att utlokalisera myndighetsdelar till Östersund är en del. Det kommer att följas av ett större paket som berör flera myndigheter, säger Niklas Johansson, statssekreterare på Näringsdepartementet.

Så påverkar beslutet oss

Sedan tidigare har vi som myndighet en ambition stärka vår regionala närvaro. Generaldirektör Gunilla Nordlöf ser nu att vi får ett tydligt mål för det:

- Vi har en pågående resa mot att vara en myndighet där hälften av medarbetarna arbetar i Stockholm och hälften på andra orter. Idag är fördelningen 55-45.

-Jag samlar nu ledningsgruppen och går igenom vilka möjliga verktyg vi kan använda för att ta oss an detta uppdrag. Vi är inne i diskussioner kring hur vi bäst organiserar oss för att nå resultat och detta kommer då att ge ännu en dimension i de diskussionerna.

Frågor och svar

Vilka alternativ finns för att lösa uppdraget?
Inga beslut är fattade kring hur detta uppdrag ska genomföras. Generaldirektören återkommer så snart ledningen är klara med principerna för det liksom för det övriga förbättringsarbetet kring hur vi organiserar oss.

Om jobb flyttas från Stockholm, blir från något särskilt verksamhetsområde?
Det är ännu inte klart hur uppdraget genomförs.

När vet jag om det påverkar mig?
Ledningen ska diskutera olika alternativ och återkommer så snart de har principerna klara.

Gör detta det enklare för mig som vill byta kontor från Stockholm till en annan ort?
Prata med din chef om du har sådana tankar.

Har du andra frågor?

Vänd dig till din närmaste chef eller din fackliga representant.

Löpande information publiceras här på medarbetarsidorna och via personalinformationsmöten.