Tillväxtverket

Presentation av nyanställda

Nyfiken på dina nya kollegor? Här kommer en kort presentation.

Nonna Schlyter Gisslé

Nonna kommer att arbeta med administration och även ha vissa ekonomiska arbetsuppgifter för enhet Östra Mellansverige.

Placering: Örebro

Nonna Schlyter Gisslen

Anna Wikström

Anna kommer under ett år arbeta med att projektleda ett regeringsuppdrag om att etablera en samverkansarena för livsmedelssektorns utveckling.

Placering: Stockholm

Anna Wikström

Mikaela Lindberg

Mikaela kommer främst att arbeta med Startup-Swedens boot camps och Demo Day.

Placering: Stockholm

Mikaela Lindberg

Niclas Sörenson

Niclas arbetar som kommunikatör på EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Placering: Malmö

Niclas Sörensson

Susanne Edfeldt Sjöling

Susanne kommer att arbeta med att samordna inrättandet av regionala exportcenter. Tillsammans med nationella och regionala aktörer arbetar Tillväxtverket för att göra det lättare för företag att få rätt stöd, direkt. Uppdraget att inrätta regionala exportcenter är en av åtgärderna i regeringens exportstrategi.

Placering: Östersund

Susanne Edfeldt

Olof Billebo

Olof kommer att arbeta på enheten Regionala Miljöer i ett team som främjar utvecklingen av en tillväxtskapande samhällsplanering på lokal och regional nivå. Där kommer han att följa och stödja beviljade projekt och arbeta med resultatframtagning inom regeringsuppdragen ”stärkt regional attraktionskraft” och ”smart industri i regionerna.

Placering: Östersund

Olof Billebo

Anna Wiklund

Anna arbetar på Stockholmsenhetens granskningsfunktion med ekonomisk granskning av projekt inom nationella program.

Placering: Stockholm

Anna Viklund

Amir Karimian

Amir är ekonom och kommer att att granska projekt i Skåne-Blekinge programmet.

Placering:  Malmö

Amir Karimian

Emelie Johansson

Emelie är samordningsansvarig för utvärdering av ERUF på enheten Uppföljning och Utvärdering.

Placering: Stockholm

Emelie Johansson

Peder Hansson Lillås

Peder är ekonom på ERUF Skåne och har ett vikariat tom sista november.

Placering: Malmö

Peder Hansson