Tillväxtverket

Ny styrelse från 1 juli 2017

Regeringen har utsett fyra nya ledamöter till Tillväxtverkets styrelse från och med 1 juli 2017 till och med 30 juni 2020.

Ledamöter i den nya styrelsen:

  • Kristina Alsér, ordförande för styrelsen, (sitter kvar sedan tidigare) 
  • Carl Melin, forskningsledare
  • Margareta Dahlström, professor
  • Sara Wallin, verkställande direktör
  • Gunnar Holmgren, landshövding
  • Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket

Närvarande vid styrelsemötena är därutöver två personalföreträdare (ST och SACO), styrelsens sekreterare och föredragande avdelningschefer och tjänstemän.

Läs mer om styrelsens uppdrag