Tillväxtverket

Små och större föränd­ringar på Medarbetar­sidorna

Innehåll, struktur och funktioner på Medarbetarsidorna uppdateras konti­nuerligt. Små förändringar som kanske inte ens märks och större utveckling som kan vara förvirrande för en stund. Men allt med syfte att tillmötesgå vår verksam­hets behov på bästa sätt.

På kontoret blir Min arbetsplats

I toppmenyn, ovanför de två sökfälten, kan du se att rubriken På kontoret bytt namn till Min arbetsplats. Anledningen är helt enkelt att Min arbetsplats passar bättre ihop med de övriga rubrikerna. Ett bra förslag från en medarbetare.

Ny struktur på landningssidorna

Landningssidorna, dvs sidorna under respektive rubrik i toppmenyn, har fått en annan struktur. Nu sorteras varje avsnitts undersidor in i en vänstermeny. Varje landningssida har även ytor (puffar) med en bild eller ikon och text. Här visas innehåll ur respektive avsnitt som är angeläget att uppmärksamma. Innehållet i puffarna uppdateras efter behov.

Diskussionsforumet Yammer

Vi har haft tillgång till Yammer även tidigare men genom fler aktiva användare och grupper har det blommat upp till ett diskussionsforum som kompletterar vår interna kommunikation på ett bra sätt. För att göra det mera tillgängligt integrerades det på Medarbetarsidorna för en tid sedan. Nu kan du se flödet av inlägg på startsidan, efter att du loggat in. Forumet är alltså dolt för externa besökare.

yammerikon

Du kan också dela artiklar och annat innehåll, från Medarbetarsidorna till Yammerflödet, genom att klicka på dela-ikonen.

Läs mer om Yammer på Medarbetarsidorna

Förändringarna fortsätter i höst

Vidareutvecklingen av Medarbetarsidorna fortsätter stegvis under hösten. Bland annat kommer startsidan att förändras.

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta Kommunikation genom att skicka mejl till webbgruppen