Tillväxtverket

Till­förordnade chefer sommaren 2017

Läs om vilka som går in som tillförordnade chefer på våra avdelningar och enheter i sommar, under den ordinarie chefens semester.

Tillförordnad Gd under Gunilla Nordlöfs semester:

Vecka 25 Mattias Åsander
Vecka 28 Kajsa Mattsson
Vecka 30 Jenny Forkman
Vecka 31 Jenny Forkman

Avdelningen Kommunikation

Avdelning Kommunikation under Susanne Eklöfs semester:

Vecka 28 Susanne Daregård
Vecka 29 Annika Friberg
Vecka 30 Gabriella Lundin
Vecka 31 Susanne Daregård

Avdelningen Förvaltning

Avdelning Förvaltning under Mattias Åsander semester:

Vecka 28 Kajsa Mattsson
Vecka 29 Kajsa Mattsson
Vecka 30 Jenny Forkman
Vecka 31 Jenny Forkman
Vecka 32 Yvette Lennartsson

Enheten Verksamhetsstöd under Kajsa Mattssons semester:

Vecka 27 Gunnar Haglund
Vecka 30 Per Folkeson
Vecka 31 Per Folkeson
Vecka 32 Per Folkeson
Vecka 33 Per Folkeson

Enheten Juridik under Jenny Forkman semester:

Vecka 24 Kristina Lindskog
Vecka 25 Helena Möllerman
Vecka 28 Kristina Lindskog
Vecka 29 Kristina Lindskog
Vecka 32 Kristina Lindskog
Vecka 33 Kristina Lindskog

Enheten Stödärendesystem under Ulrica Morelids semester:

Vecka 28 Henrik Hedlund
Vecka 29 Daniel Madsén
Vecka 30 Magnus Lövgren
Vecka 31 Henrik Hedlund 

Enheten Ekonomi under Yvette Lennartssons semester:

Vecka 27 Clas Callander
Vecka 28 Clas Callander
Vecka 29 Clas Callander
Vecka 30 Clas Callander

Enheten IT under Fredrik Svanbergs semester:

Vecka 24 Daniel Fornstedt
Vecka 28 Mats Ranow
Vecka 29 Mats Ranow
Vecka 30 Maria Pernes
Vecka 32 Maria Pernes

Enheten HR under Moa Hjertsons semester/föräldraledighet:

Vecka 26 Mari Hammarbäck Ekroth
Vecka 27 Per Cederblad
Vecka 28 Per Cederblad
Vecka 29 Annika Paulsson
Vecka 30 Jenny Forkman
Vecka 31 Jenny Forkman
Vecka 32 Annika Paulsson
Vecka 33 Mari Hammarbäck Ekroth
Vecka 34 Mari Hammarbäck Ekroth

Enheten Intern service under Helena Nygrens semester:

Vecka 27 Mattias Åsander
Vecka 28 Kajsa Mattsson
Vecka 29 Kajsa Mattsson
Vecka 30 Jenny Forkman
Vecka 31 Jenny Forkman
Vecka 32 Yvette Lennartsson

Avdelningen Regioner

Avdelningen Regioner under Lars Wikströms semester:

Vecka 28 Åsa Bjelkeby 10 - 11/7 (Lars är i tjänst 12 - 13/7) 
Vecka 29 Patrik Sällström
Vecka 30 Patrik Sällström
Vecka 31 Patrik Sällström
Vecka 33 Ingrid Arltoft Henriksson 16/8, Patrik Sällström 17 - 18/8

Enheten Regionalt tillväxtarbete under Ingrid Arltoft Henrikssons semester:

Vecka 28 Åsa Bjelkeby 10 - 11/7 
Vecka 29 Anna Bäckman
Vecka 30 John Wallon
Vecka 31 John Wallon
Vecka 32 John Wallon

Enheten Regioner Nord under Patrik Sällströms semester:

Vecka 25 Tommy Anjevall
Vecka 26 Tommy Anjevall 28/6, Märtha Puranen 29 - 30/6
Vecka 27 Märtha Puranen
Vecka 28 Helena Starfelt

Enheten Övre Norrland under Märtha Puranens semester:

Vecka 28 Anna Bäckman
Vecka 29 Anna Bäckman
Vecka 30 John Wallon
Vecka 31 John Wallon
Vecka 32 John Wallon

Enheten Mellersta Norrland under John Wallons semester:

Vecka 27 Märtha Puranen
Vecka 28 Anna Bäckman
Vecka 29 Anna Bäckman

Enheten Region Mellansverige under Vivianne Yllenius semester:

Vecka 27 Ingrid Arltoft Henriksson
Vecka 28 Anna Bäckman
Vecka 29 Anna Bäckman
Vecka 30 John Wallon
Vecka 31 John Wallon
Vecka 32 John Wallon

EnhetenNorra Mellansverige under Per Persson semester:

Vecka 27 Anna Bäckman fr.o.m. 6/7
Vecka 28 Anna Bäckman
Vecka 29 Anna Bäckman
Vecka 30 Henrik Blomberg
Vecka 31 John Wallon

Enheten Östra Mellansverige under Maria Lunanders semester:

Vecka 26 Per Persson
Vecka 27 Per Persson 5/7, Anna Bäckman fr.o.m. 6/7
Vecka 28 Helena Starfelt
Vecka 29 Anna Bäckman
Vecka 30 John Wallon
Vecka 31 John Wallon
Vecka 32 Per Persson
Vecka 33 Per Persson

Enheten Stockholm under Maria Gelin Axelssons semester:

Vecka 27 Anna Bäckman
Vecka 28 Anna Bäckman
Vecka 29 Anna Bäckman
Vecka 30 Henrik Blomberg
Vecka 31 John Wallon
Vecka 32 John Wallon

Enheten Region Syd under Stefan Larssons semester:

Vecka 27 Anna Bäckman
Vecka 28 Anna Bäckman
Vecka 30 Henrik Blomberg
Vecka 31 John Wallon
Vecka 32 Henrik Blomberg

Enheten Öresund-Kattegatt-Skagerrak och ÖKS Förvaltning under Magnus Schönnings semester:

Vecka 26 Stefan Larsson
Vecka 27 Anna Bäckman
Vecka 28 Anna Bäckman
Vecka 29 Anna Bäckman
Vecka 30 Henrik Blomberg
Vecka 31 John Wallon
Vecka 32 Henrik Blomberg

Enheten Skåne-Blekinge under Anna Bäckmans semester:

Vecka 26 Stefan Larsson
Vecka 30 Henrik Blomberg
Vecka 31 John Wallon
Vecka 32 Henrik Blomberg

Enheten Småland och Öarna under Henrik Blombergs semester:

Vecka 26 Helena Starfelt
Vecka 27 Anna Bäckman
Vecka 28 Helena Starfelt
Vecka 29 Anna Bäckman
Vecka 31 John Wallon

Enheten Västsverige under Helena Starfelts semester:

Vecka 29 Anna Bäckman
Vecka 30 Henrik Blomberg
Vecka 31 John Wallon
Vecka 32 Henrik Blomberg
Vecka 33 Henrik Blomberg

Enheten Internationell regionsamverkan under Tommy Anjevalls semester:

Vecka 27 Ingrid Arltoft Henriksson
Vecka 28 Anna Bäckman
Vecka 29 Anna Bäckman
Vecka 30 John Wallon
Vecka 31 John Wallon

Enheten Regionala miljöer under Åsa Bjelkebys semester:

Vecka 29 Anna Bäckman
Vecka 30 John Wallon
Vecka 34 Ingrid Arltoft Henriksson
Vecka 35 Ingrid Arltoft Henriksson

Avdelningen Företag

Avdelningen Företag under Tim Brooks semester:

Vecka 27 Regina Summer
Vecka 28 Eva Rosenthal
Vecka 29 Tony Meurke
Vecka 30 Tony Meurke
Vecka 31 Tony Meurke
Vecka 32 Axel Nekham

Enheten Starta och driva under Anna Johanssons semester:

Vecka 27 Arash Sangari
Vecka 28 Johan Winther
Vecka 29 Cecilia Ankarstig
Vecka 30 Arash Sangari
Vecka 31 Pernilla Enebrink

Enheten Kapitalförsörjning under Göran Lättmans semester:

Vecka 28 Eva Rosenthal
Vecka 29 Tony Meurke
Vecka 30 Tony Meurke
Vecka 31 Tony Meurke
Vecka 32 Karin Östberg
Vecka 33 Fredrik Olofsson

Enheten Affärsutveckling under Karin Rydéns semester:

Vecka 27 Karin Östberg
Vecka 28 Eva Rosenthal
Vecka 29 Tony Meurke
Vecka 30 Tony Meurke
Vecka 31 Tony Meurke
Vecka 32 Karin Östberg

Enheten Miljö och innovation under Regina Summers semester:

Vecka 28 Eva Rosenthal
Vecka 29 Tony Meurke
Vecka 30 Tony Meurke
Vecka 31 Axel Nekham
Vecka 32 Axel Nekham

Enheten Starta och driva/Tjänsteutveckling under Johan Winthers semester:

Vecka 26 Gunilla Svensson
Vecka 27 Arash Sangari
Vecka 29 Cecilia Ankarstig
Vecka 30 Arash Sangari
Vecka 31 Pernilla Enebrink

Enheten Starta och driva/Digital kommunikation under Gunilla Svensson semester:

Vecka 27 Arash Sangari
Vecka 28 Johan Winther
Vecka 29 Cecilia Ankarstig
Vecka 30 Arash Sangari
Vecka 31 Pernilla Enebrink

Avdelningen Näringsliv

Avdelningen Förenkling under Johanna Hjärtbergs semester:

Vecka 26 Christian Pusette
Vecka 27 Pernilla Enebrink 3/7
Vecka 28 Pernilla Enebrink 10/7
Vecka 29 Michael Heuman
Vecka 30 Salina Elmi
Vecka 31 Pernilla Enebrink
Vecka 32 Michael Heuman

Enheten Entreprenörskap under Helena Nyberg Brehnfors semester:

Vecka 27 Linnea Ax
Vecka 28 Vukica Bosnjak
Vecka 29 Cecilia Österlind
Vecka 30 Eva Johansson
Vecka 31 Eva Johansson
Vecka 32 Eva Johansson

Enheten Analys under Jens Heeds semester:

Vecka 28 Olof Dunsö
Vecka 29 Tony Meurke
Vecka 30 Anders Dahlgren
Vecka 31 Therese Wallqvister
Vecka 32 Therese Wallqvister

Enheten Uppföljning och utvärdering under Frida Anderssons semester:

Vecka 26 Mats Alentun
Vecka 27 Ingela Wahlgren
Vecka 28 Ingela Wahlgren
Vecka 29 Bo Sandberg
Vecka 30 Bo Sandberg

Avdelningen Analys under Lena Carlssons semester:

Vecka 28 Tony Meurke
Vecka 29 Tony Meurke
Vecka 30 Jenny Forkman
Vecka 31 Jenny Forkman