Tillväxtverket

För­bättringar från Förvaltning - juni

En ny handbok för dig som planerar att rekrytera, smarta funktioner i powerpoint, förbättringar i Min ansökan och i Nyps och att våra datorer försetts med bättre skydd och andra uppdateringar. Det är förbättringar som lanseras nu i juni. 

Förbättrat stöd när du ska rekrytera

Nu finns det en rekryteringshandbok publicerad på Medarbetarsidorna, som stöd för dig som ska rekrytera. Du hittar den på sidan För mitt arbete/Rekrytering.

I handboken kan du följa alla steg i vår rekryteringsprocess och läsa mer om vad som är viktigt att tänka på i varje moment. Handboken hänvisar till olika stöddokument (mallar och checklistor) som finns att hämta i mappen #HR-Rekrytering i Word. Alla dokument som kopplar till rekrytering har uppdaterats och vi har också förstärkt stödet med några nya underlag.

Innehållsansvarig: Mari Hammarbäck Ekroth

Nya funktioner i PowerPoint

Klara presentationsbilder 
Nu hittar du klara presentationsbilder direkt i PowerPoint i funktionen QuickSlideBuilder. Du hittar den i högerkanten. Det finns mer information på en ytterligare instruktionssida i nya presentationer.

Tanken är att denna bank med bilder ska byggas ut och underlätta för dig att alltid ha aktuellt och relevant material. Först ut är en presentation om Tillväxtverket. Under sommaren fyller Kommunikationsavdelningen på med ämnespresentationer.

Vill du också lägga upp en presentation? Ta i så fall kontakt med någon på kommunikationsavdelningen.

Infoga våra bilder och illustrationer
Det blir också enklare att nyttja bilder och illustrationer från vår bildbank i presentationer. Du hittar ”Infoga bild – Bildarkivet” i menyn under Infoga. Klicka där och du kommer direkt till bildbanken. För bild på förstasidan gäller samma sätta som tidigare. Se också instruktionssidorna.

Har du inte fått funktionerna ännu kommer de troligen att uppdateras med dem nästa gång du starta om din dator.

Innehållsansvarig: Jenny Weimerbo

Min ansökan version 5.9

Det nya i version 5.9 av Min ansökan handlar om:

  • Transportbidrag - Ändrat sätt att hantera kommun- och församlingskoder per transportkostnad. I vissa fall anges transporter på församling.
  • Allmänna förbättringar för att smidigare kunna mata in och navigera i formulären. Tidigare uppstod det fel och fördröjningar i webbläsaren Chrome.
  • Att tangentbordsstöd för e-postadresser har tagits bort eftersom standarden inte tillåter åäö.

Innehållsansvarig: Daniel Madsen

Nyps-handläggning version 2.22

En mindre, främst teknisk, uppdatering har gjorts av Nyps med anledning av att certifikatet snart går ut. 

Den nya versionen handlar i korthet om:

  • Ett förnyat Java-certifikat som gäller till 3 juni 2020.
    Nyps använder sig av certifikat för att användare ska känna sig trygga med vem som är utgivare av Nyps och att det ger Nyps rättigheter att läsa/skriva filer i användarens profil på dennes dator.
  • Datumet för uppgiften "Slutredovisas senast" har korrigerats och visar nu slutrapporteringsdatumet från fliken Ek. uppgifter.

Läs om den nya versionen i sin helhet på nypscentralen.tillvaxtverket.selänk till annan webbplats

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Brandvägg för våra klienter (datorer)

En lokal brandvägg kommer att aktiveras som ska öka skyddet och säkerheten på våra Windows-datorer, för att kunna möta ett ökat hot från vår omvärld.

Innehållsansvarig: Roger Bergfot

Uppdateringar av klienter (datorer)

Uppdateringen innebär stabilitetsförbättringar Dell-datorerna som löser flera kända problem.

Har inte din dator uppdaterats? Läs mer om hur du ska göra, i nyheten Uppdatering av våra datorer

Innehållsansvarig: Jonas Axelsson