Tillväxtverket

Funderingar kring förändringen av organisationen?

GD har tillsatt ett team för organisationsförändringen. Nu är det hög tid att höra av sig till teamet.

Deltagare i teamet

Syftet med förändringsteamet är att alla medarbetare, förutom att kontakta sitt fack och/eller sin chef, ska kunna kontakta ett förändringsteam med idéer och synpunkter på organisationen.

Teamet presenterar inspel och förslag till ledningsgruppen den 28 juni. De tar tills dess gärna emot inspel från alla på myndigheten. Kontakta någon i teamet!

Från vänster i bild:
Gunilla Thorstensson (Entreprenörskap), Monika Kväl (Regionalt tillväxtarbete), Jenny Weimerbo (Kommunikation) och Nicklas Larsson (Starta och driva) .

Saknas på bilden gör Eva Rosenthal (Kapitalförsörjning) och Susanne Eklöf, sponsor i ledningsgruppen.

Om organisationsförändringen

Målet med organisationsförändringen som genomförs är att skapa en organisation som gör oss ännu mer resultatinriktade, som är utmaningsdriven och effektiv och stärker vår roll som kunskapsaktör.

Tidsplan

1 juli - Nya avdelningsstrukturen träder i kraft

1 september - Förslag till eventuella förändringar inom avdelningar

1 januari - Eventuella ändringar inom avdelningar träder i kraft