Tillväxtverket

Lena Carlsson blir till­förordnad chef för Analys­avdelningen

Från och med 1 juli går Lena Carlsson in i rollen som tillförordnad chef för avdelningen med arbetsnamnet Analys. Denna nya avdelning får ansvaret att stärka vår förmåga till analys och utvärdering och att bygga ett datalager för analys, baserat på bland annat all data i vårt system NYPS.

Lena Carlsson

– Jag är jätteglad över att få förtroendet att arbeta med den nya avdelningen och ser fram emot att tillsammans med enhetschefer och medarbetare skapa en miljö där vi proaktivt jobbar fram bra och intressant kunskap, säger Lena.

Lena arbetar idag som chefsstrateg för digitalisering på Tillväxtverket. Vad händer med detta arbete nu?

– Vi har bra fart och har kommit en bra bit på väg när det gäller digitaliseringsprioriteringen. Det finns i dag många personer på myndigheten som har hög kunskap om digitaliseringen och hur den påverkar våra kunder. Det här är ett tillfälle för alla dem att ta mer plats och synliggöra vårt arbete.

Lenas tillförordnande gäller till och med 31 december 2017.