Tillväxtverket

Rapporter – på nytt sätt

Nu förenklar och effektiviserar vi på Tillväxtverket processen för att ta fram våra rapporter.

Så här går det nu till

Du skriver din rapport i vår nya rapportmall (Word). Du får tips om hur du använder mallen smart i en kort instruktionsfilm. En kommunikatör bistår bland annat med en framsida som formges och sätts samman med din rapport i Word. (Själva rapportinnehålet formges inte.) På kortare tid och till en lägre kostnad har du fått en färdig rapport. I gengäld får du ett tydligare ansvar för språk och formuleringar i rapporten.

Tillsammans tar du och kommunikatören inte bara fram rapporten, utan sprider innehållet/budskapen/kunskapen i rapporten. Kommunikatören bistår självklart med publicering på tillvaxtverket.se och i vår webbshop, men lägger också tid på att tillsammans med dig kommunicera innehållet i olika kanaler. Detta för att stärka vår roll som kunskapsmyndighet.

OBS! Detta gäller inte mallen för rapporter till regeringen.

Mer information och instruktioner

På sidan Publikationer hittar du mer information om processen och länk till mall och instruktionsfilm. Du läser också om handläggarens respektive kommunikatörens roll, ser exempel på framsida, får skrivtips samt får information om vad du som beställer konsultstöd behöver tänka på.

Länk till Publikationer.

Vill du veta mer om rapportprocessen - kontakta Jenny Weimerbo på Kommunikationsavdelningen eller din ämneskommunikatör.

Ansvarig för rapportprocessen är Kommunikationsavdelningen.

Ansvarig för Tillväxtverkets Office-mallar är Verksamhetsstöd.