Tillväxtverket

Förbättringar från Förvaltning - maj

Den nya appen E-worker som gör det möjligt att godkänna dokument, förbättringar i Visma för effektivare fakturahantering, en bättre vägledning för att registrera fakturor i Primula, en plan för att bekämpa bedrägeri och en rad utvecklade områden inom Nyps – läs om förbättringar som Förvaltnings enheter presenterar nu i maj.

E-worker

För att godkänna dokument digitalt börjar vi på Tillväxtverket nu att använda appen E-worker. E-worker är en app för Public 360 som kan användas för mobila devicer. Den gör det möjligt för er som är chefer att bli ännu mera flexibla i ert arbetssätt, i och med att appen fungerar både för I-phone, I-pad och Android.

Förutom att det går att godkänna dokument i appen, som sedan får en e-signatur i Public 360, går det att till exempel söka fram dokument och ärenden samt läsa de dokument som är inlagda i Public 360. E-worker kommer, till att börja med, främst distribueras till avdelnings- och enhetschefer.

Innehållsansvarig: Pontus Värmhed

Nya funktioner och förbättringar i Visma 

De nya funktionerna i Visma gör det enklare att dela upp och attestera fakturor och att de även kan granskas av flera parallellt. Det här gör att vi kan få igenom fakturorna snabbare och på så vis undvika förseningar.

Innehållsansvarig: Yvette Lennartsson

Bättre hjälp för att registrera i Primula

Det har tagits fram en ny användarguide för vårt lönesystem Primula, som är anpassad för Tillväxtverkets behov och situationer. För dig som använder lönesystemet mer sällan och har ”enklare” ärenden har det även tagits fram en snabblathund. Dessa finns på medarbetarsidorna under på sidan Din hjälp i lönefrågor
Du hittar också länken till dessa i Primula, under knappen externa länkar.

Innehållsansvarig: Tony Schmidt

Plan för bedrägeribekämpning inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU har utökat kraven när det gäller att bekämpa bedrägerier och lägger ett större fokus på det nu än tidigare. För att tydliggöra hur vi på Tillväxtverket ska arbeta med bedrägeribekämpning har vi tagit fram en plan, utifrån Tillväxtverkets roll som förvaltande myndighet. Planen riktar sig i första hand till dig som arbetar inom Regionalfonden och den finns under fliken Brott i vår stödverksamhet, mutor och jäv på sidan för Policy och riktlinjer

Innehållsansvarig: Kajsa Mattsson

Nyps, version 2.21

Den nya versionen av Nyps innehåller:

 • Bättre förutsättningar för att mäta handläggningstider för ansökan om utbetalning.
 • Ett nytt fält för datum då en ansökan om utbetalning ankom till Tillväxtverket, högst upp i "allmänt-fliken" vid beredning av utbetalning. Nyps föreslår ett datum i fältet, som du som handläggare eller granskare kan ändra vid behov.
 • Tekniska anpassningar för Min ansökan.
 • Nya publika anropsmetoder till Min ansökan för att eliminera logikfel.

Innehållsansvarig: Ulrika Morelid

Min ansökan, version 5.8 

Nyheterna i version 5.8 av Min ansökan handlar om:

 • Automatisk registrering av behörighet för utbetalning av stöd. Det innebär att en användare, redan i ansökan om stöd, lägger till en användare som ska ha behörighet att hantera ansökan om utbetalning i ett senare skede.
 • Att en användare registrerar nytt användarkonto direkt i Min ansökan. Tidigare hänvisades användaren till en annan webbtjänst för att hantera användarkonton. Nu är det också möjligt att välja engelsk eller finsk version.
 • Förbättrad och tydligare för hur användare registrerar samverkansparter i ansökningar för EU-medel.
 • Hjälp för användare, inom Transportbidrag och Projektmedel, så att de inte kan skicka in en ansökan som saknar ett belopp. Anledningen till att problemet uppstår kan till exempel vara att en användare registrerar stödgivaren som medfinansiär eller att man inte anger några transporter.

Innehållsansvarig: Ulrika Morelid

Nyps 2020, version 11

Den nya versionen av Nyps 2020 kommer att:

 • Förenkla hanteringen av organisationsförändringar – som minskar risken för att användare stöter på problem.
  När en handläggare uppdaterar uppgifter i organisationsregistret i Nyps 2020 påverkas även en påbörjad ansökan om utbetalning på olika sätt. Ett negativt exempel på detta kan vara att själva ansökan låser sig för den som söker stöd, och som därmed måste påbörja en ny ansökan om utbetalning. Den nya hanteringen minskar den här typen av negativa händelser.
 • Tilldela handläggare – vilket ger en bättre överblick efter att Mina ärenden delats in i tre delar:
  1. Hanteras av mig. Visar de ärenden där just du förväntas göra nästa steg i hanteringskedjan, förutsatt att föregående aktör har gjort rätt i Tilldela ärende. Det här är en ny funktion som beskrivs i den nya versionen av manual för Nyps 2020. Manual, Nyps 2020länk till annan webbplats
  2. Tilldelad ekonom. Visar vem som för tillfället är ekonom i ärendet.
  3. Ansvarig handläggare. Samma som tidigare. Den handläggare som förväntas ta huvudansvar för beredning av ansökan och uppföljning av verksamheten i beviljade projekt.
 • Lokala valutor och växelkurser – för att kunna omvandla valuta för ärenden inom programmen Öresund-Kattegat-Skagerrak och Sverige-Norge.
  Det finns stöd, där sökande hanterar kvitton från olika länder samt att utgifter registreras i lokal valuta i ansökan om utbetalning. Systemet kommer nu att räkna om svenska och danska kronor till stödvalutan euro. Detaljerad information om detta finns i den nya versionen av manualen för Nyps 2020. Manual, Nyps 2020länk till annan webbplats

Manual Nyps 2020

Med den nya versionen av Nyps 2020 följer även en ny manual. Manual, Nyps 2020länk till annan webbplats

Innehållsansvarig: Kajsa Mattsson

Vidareutveckling av Nyps2020-barometern

Vidareutvecklingen innefattar:

 • 2 nya flikar för att följa upp utbetalningar och nettobeviljningar där du enkelt kan följa upp dessa per år, månad och dag.
 • Nummer på insatsområdena, för att dessa ska visas i rätt ordning på fliken insatsområde.
 • Möjligheten att, på detaljsidan för beslutade ärenden, se de bifallna ärendena separat.
 • Att Ärenden i riskzon har bytt namn till Utbetalningar i riskzon. Det går även att se vilken utbetalningsgeneration som utbetalningarna härrör ifrån.

Innehållsansvarig: Ulrika Morelid