Tillväxtverket

Ny version av NYPS 2020 onsdag 17 maj

Efter installationen kommer vissa rapporter inte att fungera fullt ut.

Den nya installationen kommer att innehålla ny och förändrad funktionalitet. Vi kommer att leverera:

 • Förenkla hanteringen av organisationsförändringar
 • Tilldela handläggare
 • Lokala valutor och växelkurser

Komplexiteten på lösningen har gjort att vi utvecklat in i det sista innan leveransen och lösningen för organisationsförändringarna har stor påverkan på rapporterna dvs både på BIRT och DiDiver.

Detta innebär att vissa av rapporterna för BIRT inte kommer att vara möjliga att köra efter onsdag kl. 16:00. En första tidsuppskattning är att alla rapporter kommer att vara tillgängliga igen efter max tre veckor. Nyps 2020 - DiDiver rapporterna kommer att kunna köras, men med ”gammal” data ifrån onsdags natten före installationen.

Fördelarna med ny funktionalitet väger över

Projektstyrgruppen har beslutat att nackdelen med att rapporterna inte kan köras övervägs av fördelarna med den funktionalitet som levereras i applikationen. Då t ex problemet med organisationsförändringar har ställt till det för många sökande.

Följande rapporter kommer att fungera efter installationen den 17 maj:

 • Beredningsrapport
 • Ekonomirapport
 • Status på alla stöd
 • Utlysningsrapport

Följande rapporter kommer inte fungera efter installationen den 17 maj (kommer rullas ut i denna ordning när lösning och testning är klar):

 • Verifikatrapport
 • Beslutsrapport
 • Samlad lägesrapport
 • EU rapport
 • EU FI rapport
 • EU ESV rapport
 • Kontroll på plats, planering
 • Kontroll på plats, utfall
 • Återkravsrapport

Om du har behovet av någon rapport nu i veckan som inte kommer att vara tillgänglig, se till att skriva ut den innan onsdag kl.16:00.

Innehållsansvarig: Göran Olsson, Projektledare Nyps 2020