Tillväxtverket

Underteckna dokument elektroniskt – från och med nu

Från och med nu ska alla interna beslut, remisser eller återrapportering till regeringen, hanteras helt digitalt. Den här dokumenten ska också skrivas under digitalt i Public 360. Vi ställde tre frågor till Pontus Värmhed om vad det här innebär för oss som skriver sådana dokument.

Hur ska vi nu hantera den här typen av dokument?

- Du går till Public 360 och väljer en lämplig mall och fyller i de uppgifter som efterfrågas. Du hämtar också upp ditt dokument via Public 360. Därifrån skickar du sedan dokumentet till en beslutsfattare, för att få det godkänt och efter det vidare, från Public 360 till departementet eller annan mottagare.

Var hittar jag stöd och hjälp?

- Det finns manualer för de nya beslutsprocesserna i Support Onlinelänk till annan webbplats.

Vad är det som är nytt i den här hanteringen?

- Det nya är att ett pappersdokument inte längre ska undertecknas skriftligt utan digitalt i Public 360 och att du som handläggare själv också ska diarieföra dokumenten i Public 360.

- Nytt är också att du får notifieringar i form av e-postmeddelanden då du har tilldelats ett ärende eller får dokument godkända till exempel. Det finns även en ny startsida i Public 360 där du tydligt ser de dokument och ärenden som du ska hantera.

Har du frågor? Kontakta Pontus Värmhed