Tillväxtverket

Lämna kontaktuppgifter till anhöriga

Tillväxtverket behöver ibland som arbetsgivare komma i kontakt med medarbetare eller deras anhöriga efter arbetstid, till exempel i samband med en sådan händelse som inträffade i Stockholm fredagen den 7 april.

För att underlätta detta finns möjligheten att registrera denna typ av uppgifter i Primula (lönesystem/egenrapportering). Uppgifter från tidigare egenrapportering är överflyttade till Primula.

Vem kan söka fram uppgifterna?

Bara behöriga granskare för respektive kostnadsställe och din chef kan söka bland anhöriguppgifter i Primula. HR-enheten inklusive Tony Schmidt har full behörighet, vilket innebär att de kan gå in på samtliga kostnadsställen.

Du bör dock vara medveten om att det finns en möjlighet att uppgifterna kan begäras utlämnade med stöd av offentlighetsprincipen. Hemliga uppgifter bör därför inte registreras i Primula. Om du inte vill registrera uppgifter i Primula bör du ta en diskussion med din närmaste chef om hur dina anhöriga kan nås om det skulle behövas.

Hur gör jag för att registrera uppgifter?

Som medarbetaren går du i Primula in på ”Min sida” och söker upp ”Personuppgifter”. Klickar och anger hemadress och hemtelefon. Under ”Kontakter” uppger du anhöriga och deras kontaktuppgifter. Vidare kan du klicka på knappen ”Barn” och uppge deras namn och födelsedata.

Hur söker chefer, behöriga granskare och HR-enhet fram uppgifter?

För att söka upp adress och hemtelefon gå in på ”Tjänster” och gå till ”Pers/Anst uppgifter”. Väl där, sök person med kommatecken plus förnamn. Bekräfta. Ett fält med olika val kommer upp. Klicka på ”Adresser”. Vid ”Personinfo” kan man se barnen.

För sökning av anhöriga gör man på följande sätt: Gå till ”Tjänster” och ”Rapportgeneratorn”. Klicka på den och i rullgardinen klicka på ”Anställda med anhörig”. Välj kostnadsställe och hämta.

Kontakt

Moa Hjertson, HR-chef