Tillväxtverket

Public 360 får ny startsida

Från måndag den 20 mars kan du se att Public 360 har fått en ny startsida.

Startsidan kommer att se ut ungefär som bilden nedan. (Delvis beroende på i vilken utsträckning du har aktiviteter på gång i Public 360 eller inte.)

Startsida Public360

Startsidan består, förutom av en lista över dina öppna ärenden, också av en lista över uppgifter att utföra, dokument under arbete och en länk till instruktioner om Public 360 i Support Online. Instruktionerna kommer att uppdateras efter hand. 

Ytterligare en funktion som kommer att finnas från och med måndag är automatiska e-postmeddelanden om händelser i Public 360 som är knutna till dig, till exempel att du har fått ett nytt ärende.

Har du frågor?

Kontakta Pontus Värmhed eller maila Public360 Support