Tillväxtverket

Förbättringar från Förvaltning  - mars

Nytt verktyg för anmälan till konferenser, fler möjliga rapporter i Business World, ny arbetsordning för personalansvarsnämnden, uppdateringar i Nyps och Min ansökan, ny rutin för utlysningstexter och nya zoner i Stockholm. Läs mer om förbättringarna som Förvaltning lanserar i mars.

Nytt verktyg för anmälan till konferenser

Det nya verktyget för konferensanmälningar förbättrar flexibiliteten för att hantera anmälningar till olika typer av konferenser. Förbättringarna handlar främst om:

 • En ökad transparens genom att projektledare och eventuella samarbetspartners själva kommer att kunna se vilka som anmält sig.
 • Enklare hantering av workshops, deltagarhantering och utskick.
 • Att enklare kunna lägga till logotyper, bilder och även videosnuttar på anmälningssidan.
 • Ett modernare system där det bland annat kommer att gå att skicka SMS från, längre fram.

Innehållsansvarig: Helena Nygren

Rapportpaket i Business World

Business World är en webbdel av Agresso. Sedan november använder vi Business World för att tidrapportera. Nu finns det också rapportmallar för uppföljning av ekonomi och tid tillgängliga. Antalet rapporter kommer att utökas successivt.

Innehållsansvarig: Yvette Lennartsson

Arbetsordning för personalansvarsnämnden

Nu finns det en arbetsordning för personalansvarsnämnden. I den kan du bland annat läsa om hur arbetet i nämnden går till. Arbetsordning för Personalansvarsnämnden hittar du på sidan Interna styrdokument.

Innehållsansvarig: Jenny Forkman

Mindre release av Nyps

Nyheterna i Nyps version 2.20 handlar om:

 • En teknisk anpassning av e-postutskick så att inte mottagande e-postservrar, som tillämpar strikta kontroller, förkastar de e-postutskick som handläggarna skickar från Nyps.
 • Förberedelser för att de som söker stöd hos Tillväxtverket ska kunna ange en officiell projektbeskrivning i samband med deras ansökan om stöd.
 • Förbättrade utdatarapporter.

Läs mer om Nyps, version 2.20länk till annan webbplats

Innehållsansvarig: Henrik Hedlund

Min ansökan version 5.7

Det nya i version 5.7 av Min ansökan handlar om:

 • En förbättrad tid- och aktivitetsplan för projektmedel som tar bort obligatoriet på minst en aktivitet.
 • En funktion som hindrar användare att redigera samma ansökan i flera fönster.
  Tidigare kunde en användare vara inloggad i ett och samma ansökansformulär, i olika flikar eller fönster, i sin webbläsare med följden att de kunde mata in uppgifter utan att dessa sparades.
 • En rättning som möjliggör ansökan om utbetalning för Checkar till arbets­integrerande sociala företag.

Innehållsansvarig: Daniel Madsen

Nya manualer för Min ansökan och Nyps 2020

Det finns nu nya manualerna för Min Ansökan och Nyps 2020. Manualerna har förtydligats i syfte att göra dem mer användarvänliga och de har även kompletterats med ny information om att läsa in filer med organisationsnummer för aktivitetsindikatorerna. De nya manualerna kommer att underlätta för både stödmottagare och Tillväxtverkets medarbetare. Här hittar du manualen för Min ansökan. Manual för Nyps 2020 hittar du på sidorna för Arbeta med finansieringlänk till annan webbplats

Innehållsansvarig: Kajsa Mattsson

Rutin och mall för utlysningar

Nu finns det en fastställd rutin för dig som planerar för och så småningom ska genomföra en utlysning. Rutinen kompletteras av två mallar. Den ena mallen hjälper dig att kort beskriva en planerad och kommande utlysning. Den andra mallen hjälper dig att formulera den fullständiga  utlysningstexten och säkerställer att all nödvändig information finns med.

Det är viktigt att vi ger våra målgrupper och intressenter bra och viktig information och service. Därför bör det finnas information om kommande utlysningar som vi planerar för på vår webbplats. Mall för tidig projektidé inom ERUF-programmen och Mall för utlysning hittar du i word, #Verksamhetsstöd/#Utlysningar

Innehållsansvarig: Kajsa Mattsson

Ny zonindelning på kontoret i Stockholm

Vi väljer att gå från fyra zontyper till tre. Antalet zoner/områden blir också färre och större för att öka tydligheten. Översiktskartorna kommer uppdateras tills vidare och naturligtvis kommer vi skylta upp zonerna ordentligt, men det dröjer ett tag till.

Nya zonindelningenPDF.

Innehållsansvarig: Helena Nygren