Tillväxtverket

Yammer – komplement till medarbetarsidorna

Testa vårt sociala forum Yammer. Här kan du diskutera idéer, reflektera kring omvärldsnyheter och efterfråga svar från kollegor. Eller varför inte dela och kommentera en nyhet från medarbetarsidorna?

Yammer logga

Diskussionsforumet Yammer fungerar som ett internt Facebook och kompletterar våra medarbetarsidor. Det är inte ett nytt verktyg på Tillväxtverket, även om det inte varit så känt och brett använt. Det användes redan 2012, bland annat för myndighetens hållbarhetsarbete. Nu har fler börjat hitta in till Yammer, som du hittar bland Verktyg på Medarbetarsidorna.

En del av vårt digitala arbetssätt

Framöver när Tillväxtverket introducerar fler funktioner för vårt digitala arbetssättet kommer du kunna använda Yammer också för samarbeten/team/projekt och då kopplade till andra verktyg inom Office365.

Yammer-flödet på medarbetarsidorna

Planen är att diskussionsflödet i Yammer ska visas på medarbetarsidornas startsida (men vara dolt för andra utanför myndigheten), en lösning som Kommunikationsavdelningen och IT nu arbetar på. Under våren kommer också Yammer att uppdateras och få delvis nytt utseende.

Vad läggs lämpligen var?

När det gäller nyheter och evenemang bör de publiceras på de öppna medarbetarsidorna och sedan länkas till från Yammer. Planen är också att nyheter på medarbetarsidan framöver direkt ska kunna delas till Yammer.

Hur används Yammer bäst?

  • Som ett diskussionsforum där du reflekterar kring olika frågor utifrån din roll på myndigheten.
  • Som ett sätt att uppmärksamma och länka till nyheter som ligger på våra externa sidor eller medarbetarsidorna, och kunna kommentera dem.
  • Som en möjlighet att sprida information från andra webbplatser. Kom ihåg att då också meddela Tillväxtverkets omvärldsgrupp som gärna vill fånga upp nyheter som är relevanta för vår myndighet. Mejla omvärldsgruppen. Läs mer om omvärldsgruppens arbete.

Vad bör du tänka på i Yammer?

  • Kom ihåg att om du till exempel berättar om ett nytt uppdrag så nås informationen av många fler om du i stället gör en nyhet på webben, en nyhet som du länkar till. Undvik därför att informera om myndighetsgemensamma händelser och evenemang om de inte redan ligger i kalendariet eller på nyhetssidorna. Mejla nyheten till din ämneskommunikatör.

Tänk på att så mycket information som möjligt ska kunna ligga öppet på Medarbetarsidorna eller externa sidorna så att vi kan visa omvärlden vad vi gör.

Testa Yammer

Du hittar Yammer under meny-fliken Verktyg som "Diskussionsforumet (Yammer)".

Yammer