Tillväxtverket

Snabbare väg till Verktygen

Om du inte sett det redan, så hittar du nu Verktyg som en rubrik i menyraden längst upp på Medarbetarsidorna. Länken leder vidare till en sida med samtliga verktygslänkar. 

Ingången Verktyg och sidan med verktygen kommer att ersätta sidorna Verktyg för mitt arbete och Verktyg för min anställning. De sidorna kommer dock att finnas kvar under en tid då vi tror att flera kan ha sparat dem som favoriter, (som då inte skulle fungera om sidorna plockades bort).

Förändringar –  förhoppningsvis till förbättringar

Att vägen till verktygen skulle bli tydligare och snabbare var en synpunkt som tydligt kom fram i resultatet från undersökningen av Medarbetarsidorna. Förhoppningen är förstås att den här förändringen ska leda till en förbättring och att du lättare når det verktyg du behöver.

Driftinformation lite längre upp

Förutom detta har Driftinformation lyfts upp något på startsidan. När det finns en aktuell driftinformation att visa kommer den att synas som en blå bård ovanför Kalendariet.

Funderar du över något?

Kontakta Kommunikation genom ett mejl till webbgruppen