Tillväxtverket

Mer digitalt arbetssätt framöver

Ulf Larsson, sammankallande för arbetsgruppen för digitaliserat arbetssätt, berättar vad som händer härnäst.

Nätverksillustration

Vi som arbetar på Tillväxtverket ska kunna fokusera på att stärka Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft, utan att ägna särskilt mycket möda åt att hitta sätt att spara och dela dokument och att koppla upp och ihop oss. Det digitala arbetssättet och samarbetet ska vara enkelt och smidigt, samtidigt som det ska vara rättssäkert och informationssäkert.

För att göra en lång historia kort kan vi konstatera att vi inte är där ännu. Men vi är på väg. Vägen mot ett digitaliserat arbetssätt innebär att vi måste trampa nya stigar.

Arbetsgrupp igång

En arbetsgrupp med representanter från Verksamhetsstöd, IT och Kommunikation arbetar för att utveckla vårt digitala arbetssätt utifrån de behov som finns. (Deltagare behövs även från sakverksamheten.)

Digitalisering illustration

Behov att dela med sig

De identifierade behoven handlar bland annat om att lagra, dela och hantera information enkelt, rättssäkert och informationssäkert.

Nya arbetsverktyg

Arbetsgruppen arbetar med en lösning i form av en samarbetsyta som integrerar många centrala funktioner för team/grupper/projekt. Exempelvis ytor för att lagra dokument med versionshantering, ett planeringsverktyg med möjlighet att tilldela medlemmar arbetsuppgifter och följa upp dessa, att dela kalender och egen social funktion.

Som användare kan du komma att nå funktionerna inte bara från din dator utan också via din mobil tack vare den nya Företagsportalen.

Tidsplan

Berörda chefer behöver prioritera vad som ska göras och när. Därefter kan en tidplan bestämmas och mer uppgifter kommuniceras på medarbetarsidorna.

Kontakt

Har du frågor – vänd dig till Kajsa Mattson, chef för Verksamhetsstöd, eller Ulf Larsson, sammankallande arbetsgruppen digitaliserat arbetssätt.