Tillväxtverket

Förbättringar från Förvaltning  - februari

Appar i mobilen som gör oss mer digitala, en ny växel och telefonisystem, ett nytt sätt att hantera dokument för upphandling och så Nyps2020-barometern. Det är nyheter och förbättringar som Förvaltningsavdelningen introducerar i februari.

Nya planer för att hantera upphandlingsdokument

Planerna vägleder dig om hur du ska hantera dokument i ärenden som avser upphandling och avrop. En nyhet är att samtliga anbud som hör till upphandlingar och avrop ska läggas in i Public 360. Upphandlingar eller avrop som understiger 50 000 kr behöver dock inte diarieföras om det inte finns skäl att göra det på grund av att en dokumenterad utvärdering har genomförts eller om det finns annat behov.

De nya planerna finns samlade under rubriken Upphandling och avrop på sidan Policy och riktlinjer

Innehållsansvarig: Pontus Värmhed

Nyps2020-barometern - ett nytt verktyg

Nyps2020-barometern är ett nytt verktyg, där data presenteras i färdiga diagram/rapporter och som är möjliga att anpassas för den egna verksamheten. Tanken med barometern är att den ska användas av alla som på ett enkelt och snabbt sätt vill skapa en bild över verksamheten, till exempel att se mängden av beviljade medel, antalet utbetalningar, handläggningstider och hur beviljade medel har fördelats.

Data från Nyps2020 läses över varje natt och därmed gäller uppgifterna gårdagens datum. Nyps2020-barometern är tillgänglig för alla Nypsanvändare senast den 28 februari. Du loggar in med ditt vanliga användarnamn och lösenord.

Innehållsansvarig: Åsa Adamsson

Mobilappar för ett digitalt arbetssätt

Från och med 15 februari får du tillgång till appar som gör det enkelt att nå verktyg och tjänster för digitalt arbete i din mobil och surfplatta. Till exempel kommer du att få Outlook som mejllösning i mobilen, vilket innebär att det blir en mer enhetlig lösning för mejlhantering. (Tidigare har vi nyttjat mobilens inbyggda mejlprogram). Du kan också ansluta dig till Skype-möten via telefonen samt att det också blir en app för att hänvisa telefonen.

Läs mer om mobilappar för ett digitalt arbetssätt

Innehållsansvarig: Niklas Goude

Ny telefonväxel med nya funktioner

Den 15 februari byter Tillväxtverket till en ny modernare telefonväxel med nya funktioner. Bytet innebär förändringar för dig som användare. Du får bland annat en ny röstbrevlåda och möjlighet att använda en mobilapp för att hänvisa telefonen.

Innehållsansvarig: Joachim Vaher

Företagsportalen - en app och samlingsplats för andra appar

Efter den 30 mars krävs det att din mobil/surfplatta är registrerad i Företagsportalen för att få tillgång till bland annat Tillväxtverket mejl i mobil/surfplatta.

Du hämtar appen Företagsportalen och registrerar din enhet så att du får åtkomst till de appar som Tillväxtverkets digitala arbetssätt erbjuder till din mobil och surfplatta. Företagsportalen underlättar för att få ut nya verktyg och uppdateringar i alla medarbetares mobiler.

Läs mer om vad Företagsporten innehåller och hur du registrerar dig