Tillväxtverket

Mot en ny regional utvecklings­politik?

Analyser av regional utveckling, gjorda under 2016, summeras i en syntesrapport.

Som en del av Tillväxtverkets omvärldsbevakningsarbete har gruppen som bevakar regional tillväxtarbete tittat på några analyser av regional utveckling som internationella och nationella aktörer har publicerat under 2016.

På sidan Omvärld hittar du en syntes samt korta summeringar från respektive rapport i dokumentet Syntes av rapporter om regional utveckling

Ta gärna kontakt med Sigrid Hedin om du har frågor om fördjupningen eller rapporterna.