Tillväxtverket

Förbättringar från Förvaltning i december

En årsplan för att planera och följa upp vårt arbete under 2017, fler vägar in till information i Nyps 2020, enklare kommunikation för supportärenden i Min ansökan och nya rutiner för att boka större konferenser i Stockholm - nyheter och förbättringar som Förvaltningsavdelningen introducerar i december.

Årsplan 2017

Nu är årsplanen för 2017 framtagen. Årsplanen ger en mer detaljerad bild av det årliga arbetet med planering och uppföljning inom myndigheten. Den visar datum för möten med styrelsen, ledningsgruppen och facken bland annat samt att den visualiserar när våra årliga centrala arbetsprocesser pågår.

Ta del av årsplanen för 2017öppnas i nytt fönster

Innehållsansvarig: Yvette Lennartsson

Utbetalningsmodell för Nyps2020 i Diver

Det har byggts en ny modell i statistikanalysverktyget Diver för alla program och insatser som använder Nyps2020 som ärendehanteringssystem. Användaren kan nu, genom olika tabuleringar och korstabuleringar, hitta många vägar till information – allt från helheter till detaljer. Alla uppgifter som finns i Diver hämtas från Nyps och Nyps2020. Modellerna uppdateras varje natt.

Utbetalningsmodellen används till exempel för uppföljning av handläggningstider för utbetalningar inom EU-programmen. Den innehåller ankomstdatum, beslutsdatum, antal dagar och antal ärenden. Uppgifterna kan visas per program, insatsområde, tematiskt mål, investeringsprioritering och specifikt mål. Modellen finns tillgänglig i Diver senast 21 december.

Innehållsansvarig: Åsa Adamsson

Min ansökan

Nu är det smidigare för användare att återställa lösenord och enklare att få support för att aktivera konton i Min ansökan. En ny teknisk lösning gör att felhantering och support blir enklare att kommunicera mellan användaren och vår leverantör eftersom den numera sker i leverantörens senaste gränssnitt.

Från och med 2017 används Min ansökan även för Transportbidrag.

Innehållsansvarig: Daniel Madsen

Nya rutiner vid bokning av Affärsidén, Aktören och Loungen

Vi behöver en bättre samordning vid större konferenser på plan 3 i Stockholm. Det innebär en del nya rutiner för dig som bokar Affärsidén, Aktören eller Loungen (den stora öppna ytan vid stora skärmarna).

Du bokar som vanligt Affärsidén och Aktören i Outlook. När bokningen är gjord kommer du att få ett mejl från receptionen där du får besvara ett antal frågor, om till exempel hur rummet ska möbleras och om det ska serveras fika eller lunch. Först när du svarat på frågorna kommer bokningen att bli godkänd i kalendern.

Loungen bokas i receptionen. Var beredd på att svara på samma frågor för det syftet.

Planerar du att nyttja caféytan för ett större sällskap, utan att ha bokat annan lokal, "bokar" du det i receptionen.

Genom den nya rutinen hoppas vi kunna undvika krockar vid lunchborden och fikapauser till exempel, som stör föreläsningar i loungen. Dessutom får vaktis en bättre möjlighet att planera för att möblera om i rummen och det blir bättre koll på tillgängliga utbildningsdatorer.

Innehållsansvarig: Helena Nygren