Tillväxtverket

Förbättringar från Förvaltning i november

Förvaltningsavdelningen introducerar ny tidredovisning, miljö- och sociala hänsyn i upphandling, start för vårt projektkontor, bättre uppföljningsmöjligheter med mera. Förbättringar för medarbetare och kunder. 

Nytt Agresso med tidrapportering från och med fredag

Den 16 november går vi över till en ny version av vårt ekonomisystem Agresso. Uppgraderingen behöver göras eftersom vår nuvarande version inte längre underhålls av leverantören. Uppgraderingen ger dessutom bättre möjligheter att ta ut rapporter.

För de flesta kommer uppgraderingen inte märkas annat än när ni rapporterar och attesterar tid. Tidrapporterna ska framöver lämnas i Agresso och inte i Business Pilot, som nu stängs. Tidrapporteringen i Agresso öppnar fredag den 18 november.

Innehållsansvarig: Yvette Lennartsson, Ekonomi

Nu upphandlar vi med miljöhänsyn och sociala krav

Tillväxtverket har höjt kraven i samband med upphandling. De nya riktlinjerna med miljö- och sociala krav ska tillämpas när vi köper in varor och tjänster. Kraven ska ställas både när vi upphandlar själva och avropar från statliga ramavtal.

Tydligare riktlinjer ger på sikt ett positivt bidrag till social utveckling , miljö- och klimatdriven affärsutveckling och en etisk produktion av varor och tjänster.

Ta del av riktlinjer för upphandling

Innehållsansvarig: Lambros Andreasson, Ekonomi

Tillväxtverket startar projektkontor

Projektkontoret är den nya ingången för dig när du vill ha stöd för att arbeta med projekt och program enligt PPS och Nytta. Det är ett stöd för såväl projektledare, projektmedarbetare som styrgrupp och beställare.

En undersökning som har gjorts inför etableringen av projektkontoret visar att vi bedriver en stor del av vår verksamhet i projektform. Det efterfrågas bland annat ökad tydlighet och kompetens i projektverksamheten.

För att få ännu fler lyckade resultat från vår verksamhet införs också nya riktlinjer för hur vi arbetar med projekt och program på Tillväxtverket. Och metoden för projektstyrning PPS är nu integrerad med metoden för uppföljning och utvärdering, Nytta.

Läs mer om vad projektkontoret kan bistå dig med, ta del av riktlinjerna och läs mer om PPS och Nytta.

Innehållsansvariga: Ulf Larsson och Catrin Jonsson, Verksamhetsstöd

Min ansökan för projektmedel

Min Ansökan är en elektronisk tjänst för att söka ett antal stödformer som Tillväxtverket och andra organisationer förvaltar. Som ett led i ökad digitalisering av myndighetens tjänster erbjuder vi nu Min Ansökan som förstahandsalternativ för inlämnande av ansökningar av projektmedel till Tillväxtverket. Även Verksamhetsbidrag omfattas av detta erbjudande. Sedan tidigare används Min Ansökan för de 10 program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som Tillväxtverket hanterar.

Innehållsansvarig: Ulrika Morelid, Stödärendesystem

Indikatormodell för Nyps2020 i Diver

I ärendehanteringssystemen Nyps och Nyps2020 har modeller byggts i statistikanalysverktyget Diver. Det gör det möjligt att bearbeta data från Nyps. Vi har nu skapat en ny indikatormodell för uppföljning av aktivitetsindikatorer för ERUF-ärenden. Uppgifterna, som hämtas från Nyps2020, visar innehåller målvärde och utfall. Uppgifterna kan visas per program, insatsområde, tematiskt mål, investeringsprioritering och specifikt mål. Modellen finns tillgänglig i Diver senast 30 november.

Innehållsansvarig: Åsa Adamsson, Stödärendesystem

Ny rutin för revisionshantering

Den nya rutinen syftar till att ge praktisk vägledning för hur myndigheten ska hantera revisioner som är utförda av externa revisionsorgan (till exempel Riksrevisionen och ESV. Rutinen beskriver i ett flödesschema de olika stegen i hanteringen samt har en beskrivning av de vanligast förekommande momenten och de ansvarsförhållanden som gäller.

Ta del av rutinen

Innehållsansvarig: Kjell Wenna, Förvaltning