Tillväxtverket

Klimatsynk.se – en webbplats om koldioxidsnål ekonomi

Utvecklingen av nya klimatsmarta produkter och tjänster är viktigare än någonsin. Det är något som EU-kommissionen, Tillväxtverket och Energimyndigheten tagit fasta på. Klimatsynk.se – det här händer inom regionalfondens område, koldioxidsnål ekonomi i Sverige.

klimatsynk.se

I de nio program inom den regionala fonden som Tillväxtverket ansvarar för, finns medel på cirka 2,8 miljarder kronor (inklusive privat medfinansiering) för investeringar inom just detta område.

Ett samarbete med Energimyndigheten

Biodrivmedel, solenergi och klimatsmart beteendeförändring är några exempel på totalt 104 satsningar som du kan läsa om på Klimatsynk.se.länk till annan webbplats 

Klimatsynk.se är ett samarbete mellan Tillväxtverket och Energimyndigheten. Webbplatsen knyter ihop de insatser som pågår i Sveriges regioner och som handläggs av Tillväxtverket.

På klimatsynk.se finns nu möjligheten att bevaka trender, resultat och statistik kring regionala klimatarbeten. Övre och Mellersta Norrland bygger nu ut infrastruktur för laddstolpar, så att elbilar kan bli ett alternativ även vid långa körsträckor. Samtidigt lanseras bioplast inom sjukhus i Västsverige och Östra Mellansverige. En brittisk affärsutvecklingsmodell har gjort succé för bolag i Norra Mellansverige. Elvägen för tung trafik mellan Gävle och Sandviken är först i världen i sitt slag och väcker internationellt intresse.

Maria Tengvard

- Det är viktigt att visa att det pågår ett stort klimatarbete i hela Sverige som företag och regioner kan dra nytta av. Vi vill verkligen inspirera organisationer att satsa på sin idé! På klimatsynk.se erbjuder vi en plattform för inspiration och goda exempel att bygga vidare på, säger Maria Tengvard, projektledare för myndighetssamarbetet Klimatsynk.