Tillväxtverket

Kajsa Mattsson

"Jag jobbar på ett kärnkraftverk"

Kajsa Mattsson

Ja, det var i alla fall så min dotter beskrev vad jag jobbade med för sina jämnåriga kompisar när de jämförde vad deras mammor jobbar med. I hennes fall var det förstås så att hon inte visste vad jag gör på mitt jobb och inte kom ihåg att det hette Tillväxtverket utan chansade på något som lät lite lika: kärnkraftverket.

Rättssäkerhet, tydlighet och transparens är viktigt i allt som den enhet Verksamhetsstöd, som jag är chef för, arbetar med. Vi ansvarar för processerna för handläggning, ekonomisk granskning, utbetalning samt återkrav. Vi arbetar också med stödfunktioner för handläggarna såsom Guru, det nya handläggarstödet, Projektkontoret, ett digitaliserat arbetssätt och Nyps-support.

Vi vill vara ett så bra stöd som möjligt för er som är handläggare och på så vis öka både effektiviteten och kvaliteten i stödgivningen. Det handlar förstås också om att skapa förutsättningar för tydlighet och rättssäkerhet när våra kunder tar del av våra insatser och program.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med mig och kollegorna med både frågor och förslag på utvecklingsområden. Nu ska jag ägna en stund åt att förklara skillnaden mellan kärnkraftverket och Tillväxtverket för min dotter. Massor av energi finns dock hos båda!

Kajsa Mattsson, enhetschef Verksamhetsstöd

Läs om vad fler kollegor drivs av att arbeta med och för på Tillväxtverket. Kollegor berättarlänk till annan webbplats