Tillväxtverket

Marcus & Johanna

Marcus och Johanna

"Vi ser många synergier"

Går det att slå två flugor i en smäll, och hitta sätt att både öka industrins användning av digital teknik och samtidigt hitta fler kunder till startup bolag? Ja, vi tror det och håller på att utveckla en ny pilotsatsning.

Det är ett välkänt faktum att det kan vara svårt för start-up bolag att få in sina nya lösningar i etablerade verksamheter. Detta samtidigt som det idag finns ett stort behov och efterfrågan av att få in nya lösningar och affärsmodeller i etablerad verksamheter. Den där första kunden som sedan blir en viktig referens är inte alltid lätt att få till för start up bolagen.

Det finns många olika satsningar som syftar till att små och stora företag ska mötas, men vi tycker att det saknas något som fokuserar på själva affären - ökad försäljning är det som driver omsättningen och således tillväxt. Därför funderar vi på att gå in och ge en subvention för att göra tröskeln lite lägre att ta risken när en start-up säljer sin lösning till ett etablerat industriföretag. På så sätt får det etablerade företaget in en ny teknisk lösning i sin verksamhet, och start-up bolaget får en referenskund som förhoppningsvis kan fortsätta att generera tillväxt även efter att projektet avslutats. Det behöver inte vara svårare än så.

Just nu försöker vi få till administrationen runt det hela, så att det blir enkelt för företagen och så att inte själva tanken om att det ska vara lätt och smidigt går förlorad i en stor administration. Vi hoppas att kunna komma igång under hösten.

Marcus Liu, Miljö och innovation och Johanna Essemyr Pauldin, Affärsutveckling.

Läs om vad fler kollegor drivs av att arbeta med och för på Tillväxtverket. Kollegor berättar