Tillväxtverket

Karin Rydén

"Som chef vill jag skapa förutsättningar"

Under det senaste året har vi på Tillväxtverket arbetat med vår nya medarbetar- och chefspolicy. Detta för att tydliggöra våra roller och ansvarområden. För medarbetarna innebär det att det egna ansvaret blir tydligare. För mig som chef innebär vår nya policy att det blir allt viktigare att vara tydlig med vad varje medarbetare ska uppnå, coacha medarbetarna och skapa förutsättning för att varje individ att ska kunna nå dessa mål.

För mig är det viktigt att alla ska veta varför de går till jobbet och vad som förväntas av dem. Det måste finnas en röd tråd från myndighetens verksamhetsplan till projektplaner och de enskilda målen. Det är de enskilda målen som sedan följs upp vid medarbetar- och lönesättande samtal. Om man förväntar sig att medarbetare ska kunna ta eget ansvar och jobba självständigt måste de också veta vad som förväntas i form av leverans.

Tydlighet blir kanske extra viktigt när man har medarbetare på distans. Mycket av de vardagliga frågorna löser man vid kaffeautomaten, men detta försvåras ju när man har medarbetare som jobbar på annan ort. Tack vare teknikutvecklingen upplever jag att detta blivit mycket lättare. Jag och Kristin, min medarbetare i Östersund som jag är fotograferad tillsammans med, hörs oftast via Skype.

På enheten Affärsutveckling jobbar vi med företagsnära tjänster inom internationalisering, förnyelse och kompetensutveckling. Vår målgrupp är små och medelstora företag som vill, kan och vågar växa. Det är omöjligt att inte brinna för sitt arbete när man jobbar med så fantastiskt spännande och ständigt aktuella frågor. Förutom intressanta områden att jobba med har jag medarbetare som inte bara är kompetenta utan dessutom engagerade och fulla av kreativa idéer kring vad vi ska göra.

Kanske har jag Sveriges roligaste jobb!

Karin Ryden, enhetschef Affärsutveckling fotograferad med sin medarbetare Kristin Signemark.