Tillväxtverket

Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf

"Så här berättar jag om oss"

När jag möter personer som inte jobbar på Tillväxtverket är det viktigt för mig att förklara vilka vi är och berätta vad vi åstadkommer. Jag börjar oftast med att tala om vad som är vår övergripande uppgift – det vill säga vad vi verkar för och varför vi finns som organisation. Sen brukar jag ge några konkreta exempel på vad vi gör och vilka resultat det ger. Så brukar jag i stort lägga upp det, oavsett om jag pratar på scen, medverkar i ett webbseminarium eller samtalar med en ny kontakt över en kopp kaffe. Jag tar helt enkelt chansen att börja i helheten och ”tratta ner”.

Jag inleder gärna med vi stärker Sverige genom att stärka Sveriges konkurrenskraft, alltså vårt huvudbudskap. Ofta använder jag även vår vision ett Sverige med fler företag som kan, vill och vågar. Vi har också specifika budskap för näringslivsutveckling, företagsutveckling och regional utveckling som visar betydelsen av vårt uppdrag på de områdena. Sedan kopplar jag ihop det med det specifika ämnet för dagen eller berättar om vad som är just min roll. Kanske förtydligar jag ytterligare genom att koppla till våra verktyg kunskap, nätverk och finansiering.

Hur gör du?

Använd våra gemensamma budskap.
Mer om varför Tillväxtverket finns

Gunilla Nordlöf, generaldirektör