Tillväxtverket

Homan Sadat

”Jag ser till att vi får tillbaka pengar”

Många på myndigheten jobbar med finansiering som är ett av myndighetens tre verktyg. EU-medel står som bekant för en betydande del av finansieringen, och att jobba med projektfinansieringen och granska utbetalningar är två delar i arbetet. Tillsammans med Robert Clevestam arbetar jag med det sista ledet, att få återfinansiering från EU. Vår funktion benämns Attesterande myndighet.

Vårt arbete sträcker sig över landsgränserna och våra kollegor finns i hela EU. Tillsammans med attesterande myndigheter i övriga EU-länder strävar vi efter att skapa enhetlighet och bidra till samsyn inom hela EU.

I mitten av december skickade vi vår första ansökan om återfinansiering för programperioden 2014-2020 till EU-kommissionen. Vi räknar med att få tillbaka en halv miljard kronor.

Två medarbetare på Tillväxtverket.

Homan Sadat, Förvaltning Stab fotograferad med Kajsa Mattson, Verksamhetsstöd.