Tillväxtverket

Daniel Fahlander

"Att förverkliga en idé som ger kundnytta är superkul!"

Daniel Fahlander

I samband med förra årets VP-arbete uppmanades vi inom avdelningen Näringsliv att komma med förslag på hur vi kunde utveckla vår verksamhet. Jag hade en idé som gick ut på att ta tillvara på erfarenheter från arbetet med tillväxtskapande samhällsplanering, min enhets samarbete med förenklingsenheten och det vi gör kopplat till verksamt.se samt vår prioritering digitalisering. Resultatet skulle bli en förenklad vardag för företag som medför att deras tid kan användas till att utveckla sitt företag istället för att lägga ner energi på att prata med kommunen om tillstånd. Idén vann gehör, och jag fick möjligheten att jobba vidare med att förverkliga den.
 
Jag formade ett team med kollegor från Starta och driva (Kristina Ljungdahl) och Förenkling (Sandra Karlsson, Michael Heuman och Salina Elmi som är fotograferad med mig). Ett samarbete mellan enheter och avdelningar för att på bästa sätt lösa uppgiften. Förutom samverkan internt har vi också arbetat ihop med Sveriges kommuner och landsting, en av myndighetens strategiska samarbetsparter.
 
Vi ska precis nu bevilja finansiering till ett antal projekt. Och under nästa år börjar det riktigt roliga: att få ta del av resultat och erfarenheter hur man kan jobba för ett bättre näringslivsklimat med hjälp av e-tjänster och sprida dessa till andra kommuner.
 
Att jobba i team är lärorikt och kul. Med olika erfarenheter och kunskap så kompletterar vi varandra. Samtidigt har vi behövt utveckla ett gemensamt arbetssätt vilket gör att arbetet tar lite mer tid, men förhoppningsvis ger det ännu bättre nytta för kunden.
 
Läs mer om teamarbete

Två medarbetare på Tillväxtverket.

Daniel Fahlander, Regionala miljöer, fotograferad tillsammans med Salina Elmi, Förenkling.