Tillväxtverket

Information från omvärlden vecka 8 och 9

Omvärldsbevakningen tar upp ny statistik från Teknikföretagen, debatt om robotskatt har börjat och hållbarhet på styrelseagendan.

Vecka 8 och 9: Hur kan utbildningsplatser till attraktiva anställningar stå tommma, ny "peak oil" förutsägelser och Brexit tycks få konsekvenser inom Fintech-området. Dessutom samordnat genomförande av 5G in Norden och Baltikum.

Fullmatad lista från omvärldsbevakningenPowerpoint

Gå till sidan Omvärlden