Tillväxtverket

Här är regleringsbrevet för 2018

Digital kommunikation av finansiering och resultat av EU-satsningar och en kunskapsutvecklande rapport om resultat inom regional tillväxt. Det är några av de nya uppdragen i vårt regleringsbrev för 2018.

Inför varje verksamhetsår får vi ett regleringsbrev som är näringsdepartementets kortsiktiga styrning av myndigheten. I regleringsbrevet anges mål, återrapporteringskrav och uppdrag som vi ska arbeta med under 2018.

Det är ledningsgruppen som beslutar vilka som ska ansvara för de olika åtagandena i regleringsbrevet. Efter beslut sätter det operativa arbetet igång hos respektive ansvarig enhet.

Utöver uppdragen i regleringsbrevet ger regeringen oss också uppdrag löpande under året, så kallade särskilda uppdrag.

Regleringsbrevet 2018 på esv.se länk till annan webbplats