Tillväxtverket

Dykare och skyfall - några frågor för Östersjö­strategin

Det är inte bara många länder runt Östersjön. Här i Sverige jobbar flera myndigheter och regioner med strategin för att genom samarbete lösa gemensamma utmaningar. Kustbevakningen och Länsstyrelsen Värmland är några av dem vi träffade på Tillväxtverkets nätverksträff.

EU:s Östersjöstrategi handlar om möjligheten att dra nytta av samarbete och har tre mål: rädda havsmiljön, koppla samman regionen och öka välståndet. Tillväxtverkets uppdrag är att sprida kunskap om strategin och att ordna nätverksträffar.

En av deltagarna på nätverksträffen är Katarina Nordmark, internationell strateg på Länsstyrelsen Värmland. Värmland har flera internationella EU-projekt, några med klimatfokus. Ett handlar om att klimatanpassa små och medelstora städer och skaffa beredskap och kunskap om hur man arbetar vid de allt vanligare skyfallen.

Värmlands läge nära Norge gör också att de har projekt om ökad handel och ökat företagande över gränsen.

Katarina Nordmark

– Vi tittar på vad som hindrar större export och det kan handla om både faktiska hinder och mentala hinder. En del företagare kan till exempel tro att sälja till Norge nästan är som att sälja i Sverige, eftersom det är så nära. En del tror det är krångligare än vad det egentligen är. Klart är att man måste ha kunskap om hur export går till. Det jobbar vi med, säger Katarina Nordmark.

Katarina Nordmark har stor nytta av Östersjöstrategin och dess nätverk. Värmland samarbetar med andra gränsregioner i EU, i miljönätverk och även i ett inlandsvattennätverk där Värmland kan utbyta erfarenheter med liknade regioner om miljö och inlandsvattenfrågor.

Else Timms från Kustbevakningen arbetar som projektkoordinator inom ett dykeriprojekt.

Else Timms

– Vårt EU-samarbete i projektet DiveSMART Baltic handlar om att koordinera alla dykare runt Östersjön. Om en olycka händer, gäller det att vi snabbt kan få hjälp av alla. Därför genomför vi ett projekt där vi tittar på kompetenser och resurser ur ett Östersjöperspektiv, säger Else Timms.

Hon uppskattar nätverksarbetet, eftersom det är ett forum för att informera om vad som pågår och det är prioriterat inom Kustbevakningens verksamhet. Det som rör krisberedskap på havet för de fram i samband med revideringen av Östersjöstrategin.