Tillväxtverket

Årets team 2017

Utmärkelsen Årets team för 2017 tilldelas omvärldsbevakningen med motiveringen: Årets team som genom en strukturerad process involverar stora delar av myndigheten och bidrar till en faktabaserad aktuell och framtidsinriktad verksamhetsutveckling.

Susanne Daregård (kommunikationsavdelningen), Aslög Odmark (GD-stab) samt Ulf Savbäck, Sigrid Hedin och Christina Nyström (analysavdelningen) utgör teamet tillsammans med det myndighetsövergripande nätverket av omvärldsbevakare.

Årets team beslutas av GD i samråd med ledningsgruppen. Utmärkelsen Årets team inrättades förra året och då utsågs Medarbetardagen till Årets team.

Utmärkelsen delades ut i samband med personalinformationen i december.