Tillväxtverket

Bra betyg för hur vi genomför EU-programmen

Det blev med beröm godkänt för Sverige och för Tillväxtverket när två årsmöten för svenska EU-program genomfördes i Bryssel.

”Årsmöte” kan låta som en mindre viktig formalitet, men när det gäller hur ett land genomför sina EU-program så är årsmötena en generalmönstring. Det är då man redovisar för EU-kommissionen hur allt har genomförts under det föregående året – från hur många projekt man har till hur stor del av budgeten som är intecknad och vad man har gjort för att informera om program och projekt till allmänheten.

Godkänt och beröm

- Jag är glad att kunna säga att vi fick godkänt och beröm för det sätt som vi genomför programmen, det är ett kvitto tillbaka till alla våra medarbetare som jobbar med detta säger avdelningschef Lars Wikström, som tillsammans med Tim Brooks och Patrik Sällström var i Bryssel för att redovisa vad som gjorts under 2016 och hittills under 2017.

- Självklart finns det saker att förbättra, fortsätter Lars. Till exempel önskar man från kommissionen att vi ska höja takten i utbetalningarna och man vill också att vi ska bli ännu bättre på att redovisa vilka mervärden som projekten och programmen skapar i våra regioner, men i stort var man mycket nöjd.

Två årsmöten

Två årsmöten hölls dagarna efter varandra. Det första var gemensamt för de så kallade Struktur- och investeringsfonderna i Sverige, ESI-fonderna. Där ingår Regionalfonden, som Tillväxtverket förvaltar delar av, Socialfonden (ESF-rådet), Landsbygdsfonden och Havs- och fiskerifonden (Jordbruksverket). Att ESI-fonderna hade gemensamt årsmöte var nytt för i år, och en markering av att EU-kommissionen betonar att programmen ska genomföras samordnat och komplettera varandra.

- Vi fick beröm för att Sverige ligger långt framme med fondsamordningen i ett europeiskt perspektiv, vilket förstås är roligt att höra, även om vi själva har än högre ställda ambitioner på vårt arbete, säger Lars Wikström.

Ordning och reda

Andra dagens årsmöte behandlade de nio regionala strukturfondsprogram som Tillväxtverket förvaltar, och även där fick vi beröm.

- Såväl kommissionens representanter som tjänstemännen från Regeringskansliet är nöjda med hur vi genomför programmen. Det är ordning och reda på det vi gör, säger regionchef Patrik Sällström.