Tillväxtverket

Foton av livskraftiga företagare på landsbygd

På enheten Regionala miljöer arbetar man bland annat med att främja förutsättningar för utvecklingskraft i gles- och landsbygder, som att öka tillgängligheten till dagligvaror, drivmedel, betaltjänster, post och paketombud med mera. Det ville de också illustrera i bilder så nu finns 24 nya foton i vårt bildarkiv som har utvecklingskraft i fokus.

– Vi ville utöka vårt bildarkiv med foton som visar gles- och landsbygders livs- och utvecklingskraft och fotade fem grymma företagare, verksamma i två helt olika delar av Sverige; Ottsjö i de jämtländska fjällen och Svartsö, ö i Stockholms skärgård, säger Susann Hellström, projektledare.

I bildspelet ser du några exempel. Företagarna som medverkar är verksamma inom olika områden; besöksnäring, entreprenad, livsmedelsproduktion etc. och samtliga bidrar med utvecklingskraft och jobbtillfällen i sina kommuner. Gemensamt för dem är att de är beroende av tillgängligheten till kommersiell service för att kunna leva och driva företag på sina orter.

– Att berätta om verkliga människor är ofta en framgångsväg, menar Susann. Vi har satt samman en powerpoint med fotona och korta fakta om dem som alla kan använda.PDF

Välkomna att använda de nya bilderna för att visa företag i hela Sverige som vill, kan och vågar.länk till annan webbplats

Läs mer om vårt arbete med service i gles- och landsbygder