Tillväxtverket

Graphic recording – hur minns du en konferens bäst?

Under den Nationella serviceträffen, som vi arrangerade i Stockholm nyligt, växte talarnas presentationer under dagen fram som handskriven text och bild längs ena väggen.

Grafisk facilitering som dokumentationsform

– Vi ville testa en ny metod som stimulerar fler sinnen för att öka både lärandet på plats, men också ger ett roligare och kreativare underlag för kunskapsspridning efteråt. Säger Li Zakrisson, projektledare

Varje år bjuder vi in våra regionala och nationella tjänstemän som arbetar med kommersiell service i gles- och landsbygd runt om i länen. Tillgänglighet till dagligvaror, drivmedel, apoteksombud, betaltjänster, post- och paketombud är en avgörande förutsättning för att det ska vara attraktivt att bo, arbeta och driva företag på en ort.

Syftet med våra träffar är att förmedla ny kunskap, sprida erfarenheter från genomförda projekt och för att inspirera till nya idéer och insatser. I år samkörde vi årets träff med Centralt samordningsforum ett forum på nationell nivå där ett 20-tal bolag och myndigheter som är viktiga för utvecklingen av service i gles- och landsbygder ingår.

I vår roll som kunskapsförmedlare ville vi testa ett nytt grepp när vi hade så många intressanta aktörer och så mycket samlad kunskap i ett och samma rum i två dagar. Li är nöjd med metoden, grafic recording som det heter och tipsar gärna andra att våga pröva.

Grafisk facilitering

Hastigheten att ta in vad någon menar ökar om man fångar det med en bild eftersom hjärnan läser bilder fortare än text, berättade Terese Ellnestam, grafisk facilitator på Grafant kommunikation. Det är också bevisat att en visuell sammanfattning gör det enklare för oss alla att minnas vad som sagts efter ett möte.

I uppföljningen uppmuntrar vi nu våra konferensdeltagare att fortsätta använda dokumentet i sina egna sammanhang. Det innehåller relevant och viktig information och frågeställningar lättillgängligt och roligt paketerat.

Vill du se och veta mera?

Se hela presentationen i pdf-formatPDF


Kontakta Li Zakrisson