Tillväxtverket

Enklare vägar till jobb leder till jobb!

Tillväxtverket har sedan början av 2017 uppdraget Enklare vägar till jobb och kompetens, som är en satsning för att främja modeller/metoder för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. 

Bland de 41 projekt som beviljades medel i våras finns bland annat rena matchningstjänster, utbildningsinsatser, modeller för validering av kompetens, stöd till företag som kan erbjuda praktikplatser och stöd för att ta fram modeller för samverkan mellan myndigheter, utbildningssamordnare och branschorganisationer.

Reportage i Ekot

Projekten pågår till årsskiftet, vissa har gått väldigt bra, andra har haft större utmaningar. Flera av projekten har redan nu lett till att personer som tidigare varit utanför arbetsmarknaden har fått jobb, ett exempel på det lyftes i Ekot idaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (4:20 in i sändningen). I Ekot hörs Träcentrum berätta om sitt projekt, där rekryterare coachas i kulturella skillnader, och arbetssökande yrkesutbildas. I intervjun kan vi höra hur utbildning kombinerat med praktik lett till att nästa alla som gått utbildningen nu fått jobb inom industrin.

Nya uppdrag på gång

I budgeten som riksdagen tog beslut om igår nämns flera nya uppdrag till Tillväxtverket. Det är dock först när vi fått uppdragen som vi vet exakt vad uppdragen innehåller, även om vi redan nu kan ana att något av dem kommer att röra Enklare vägar till jobb och kompetens.

Vill du veta mer om uppdraget ?

På bloggen kan du läsa om fler exempel på projekt inom Enklare vägar till jobb och kompetens. På webben hittar du mer om uppdraget och projekten som beviljats medel.