Tillväxtverket

Tillförordnad chef - enheten kompetens­försörjning och digitali­sering

Johanna Essemyr Pauldin blir 1 januari tillförordnad chef för den nya enheten för kompetensförsörjning och digitalisering tills dess att en ordinarie chef är rekryterad och på plats. Från och med 1 december är hon samordnare för nya enheten och ingår i avdelningsledningen för Företag.

Johanna

Johanna har arbetat på dåvarande Analysavdelningen och det senaste två åren varit på enheten Affärsutveckling för att bland annat starta upp digitaliseringslyftet.

– Det är klart att det är roligt att få vara med och bygga upp något nytt. Jag ser fram emot att lägga en bra grund för den nya enhetens arbete tillsammans med mina kollegor.