Tillväxtverket

Lär dig mer om eSam - lucka för lucka

Du vet säkert att Tillväxtverket är medlem och engagerad i eSam. Följ med i eSams julkalender så får du veta mer om vad det samarbetet handlar om. Lucka för lucka möter du engagerade medarbetare från de 22 organisationerna som berättar om sin roll och om digitalisering på sin arbetsplats. Du kommer känna igen minst en av de som medverkar ...  

julkula

Engagemanget hos 22 medlemsorganisationer är grunden för eSam. Därför väljer man att lyfta fram medarbetare i olika roller i eSams julkalender.

Lucka 1 i eSams julkalenderlänk till annan webbplats

eSamverkansprogrammet, eSam, är ett medlemsdrivet program där Tillväxtverket medverkar tillsammans med 20 andra myndigheter och SKL. Samarbetet syftar till att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige. eSam bildades 2015 på initiativ av medlemmarna.

Läs mer om eSamlänk till annan webbplats