Tillväxtverket

13 regioner samlades kring export

Samtal, samverkan och samskapande var ledorden den 28 november när 13 regioner samlades för att dela erfarenheter, idéer och planer för att underlätta företagens export.

Tillväxtverket arrangerade träffen som en del av uppdraget att inrätta regionala exportcenter. Bland deltagarna fanns representanter från de sex regioner som jobbat med uppdraget sedan 2016. Men på plats fanns också ytterligare sju regioner som anmält sitt intresse att påbörja ett regionalt samverkansarbete kring export.

Karin Rydén, enhetschef för Affärsutveckling och en av dagens talare, lyfte fram två saker som särskilt viktiga.

– Jag har två mantran. Det ena är att det måste vara ”lätt att hitta rätt”. Företagen måste veta vem de ska vända sig till inom främjandesystemet och få hjälp inom 24 timmar. Det andra är att gå till ”funktion från person”. Vi måste bygga en struktur som fungerar även om människor inom stödsystemet byter jobb. Samverkan måste fungera oavsett.

Flera av de deltagande regionerna lyfte också vikten av samordning för företagens skull men även vikten av effekt i satsningarna.

Arbetet med att bygga en regional samverkan kring export påbörjades 2016 och kommer att fortsätta 2018. Har du frågor om arbetet? Kontakta projektledare Tony Meurke.

Läs mer om Länk: www.tillvaxtverket.se/reclänk till annan webbplats